Vikten av ett varumärke och profilering

När man startar ett företag ligger fokus oftast på produkten eller tjänsten, den ska vara så bra som bara är möjligt. Något som ofta förbises är vikten av att samtidigt arbeta in ett varumärke och att profilera sig. Betydelsen av ett varumärke och att man profilerar sig, så att kunden är väl medveten om att en viss produkt kommer från företaget, kan inte överskattas. Det gäller särskilt för de företag som bedriver försäljning gentemot konsumenter via internet. För konsumenter är förtroende och igenkänning två mycket viktiga faktorer när de bestämmer sig för att köpa en viss produkt eller tjänst. Utan ett varumärke och en professionell profilering är risken överhängande för att en konsument inte kommer att känna igen en produkt, och än mindre känna förtroende för produkten.

Ett kontinuerligt arbete

Profilering och varumärkesarbete är ett ständigt pågående arbete – ett arbete som aldrig blir slutfört. Vilken strategi som man ska använda sig av vid arbetet är beroende av en rad olika faktorer, som till exempel i vilken bransch man är verksam, vilken typ av produkt eller tjänst som man tillhandahåller eller vilken målgrupp som man vänder sig till, för att endast nämna några exempel.

Vad avser profileringsarbete är den bästa lösningen ofta att vända sig till ett företag som är specialiserat på just profilering. Ett mycket välrenommerat profileringsföretag är Fröbergs där man kan finna ett mycket stort urval av profileringsprodukter. I sortimentet finner man allt från stämplar och brevpapper till skyltar och profilkläder. Detta innebär att när man använder sig av Fröbergs har man en totallösning för samtliga de profilprodukter som man vill använda sig av.

Exempel på företag med starkt varumärke och lyckad profilering

Det finns ett otal exempel på företag som egentligen bygger hela sin verksamhet på ett varumärke och inte en enastående produkt eller tjänst. Ett klassiskt exempel på denna kategori av företag är Coca-Cola. Anledningen till att konsumenterna dricker Coca-Cola är inte att det är en fantastisk dryck. Vid blindtester av coladrycker är det ytterst sällsynt att Coca-Cola går ur kampen med flaggan i topp. Däremot har Coca-Cola en konsekvent och mycket skicklig marknadsföringsstrategi, vilket har medfört att företaget år efter år fortsätter att vara ohotad herre på täppan vad avser den globala försäljningen av coladrycker.

Ett annat, och aktuellt, exempel på vad man kan åstadkomma med profilering och inarbetning av ett varumärke är WeWork. Med stöd av en klar och tydlig marknadsföringsstrategi i förening med en karismatisk ledare lyckades WeWork få i princip en hel värld att värdera företaget, som i grund och botten endast hyrde ut lokaler, i paritet med internetjättar som Uber eller Airbnb. Även om korthuset till slut föll är det ett lysande exempel på vikten av profilering och ett varumärke.

Add a Comment

mts_point_pro