Vad är ett startup?

 

På vissa sätt är en startup ett företag precis som alla andra. Det har anställda, bokföring, en produkt eller tjänst som de vill marknadsföra och allt annat som är karaktäreristiskt för företag. Samtidigt finns det också aspekter av startups som särskiljer dem från andra typer av firmor och organisationer. Alltifrån företagskultur till arbetsmetoder kan skilja sig åt mellan startups och mer traditionella företag. Det gör att startups ofta är lätta att känna igen.

 

En aspekt av startups är att de i regel har många yngre anställda. Det finns en stereotyp om startups som lyder att de består av unga nyutexaminerade människor som är hungriga på att jobba långa dagar för sin idé. Även om det också finns äldre expertis i många startups är det ofta en stereotyp med ett visst mått av sanning i sig. För att få den där värdefulla rådgivningen är det inte ovanligt att äldre företagsledare agerar mentorer åt startup-entreprenören och på så sätt kan ett fruktbart samarbete inledas.

En annan karaktäreristisk del av startups är att de kräver innovativa idéer. Ett företag i en traditionell bransch som de tunga industrierna eller bankväsendet lever ofta på att de har en stor marknadsandel och ett välinarbetat varumärke. Startups får istället satsa på att ha en så bra affärsidé som möjligt för att kunna stå ut i konkurrensen. Det gör att startups kan ha kortare avstånd mellan idéstadiet och utförandet. Medan den processen är lång och omständlig i stora företag kan det gå snabbt i en startup. Det gör det enklare att både sätta igång projekt och slutföra dem.

Det finns startups i de flesta branscherna, men det vanligaste är att de har något att göra med den nya teknologin. Ordet startup fick först spridning när företag poppade upp överallt under IT-boomen för ett drygt decennium sedan. En anledning till att många startups söker sig till exempelvis internet och IT är att dessa branscher är enklare att driva ett företag i när det saknas resurser att etablera sig snabbt på fysisk väg. Det krävs exempelvis inte lika mycket inköp av material att lansera en app som att börja med gruvbrytning.

Add a Comment

mts_point_pro