Attefallshus – Ny och modern bostadslösning!

 

En startup är ett typ av företag som kännetecknas av att de har många unga och arbetsdrivna anställda, med ett fokus på innovativa idéer. För att kunna stå ut i konkurrensen behöver de ha en så bra affärsidé som möjligt. Ett exempel på en produkt som är innovativ, modern och kan mycket väl bli en produkt för ett startup-företag, är så kallade Attefallshus. Ett Attefallshus är ett litet hus, som du kan ha som en permanentbostad. På endast 25 kvadratmeter kan du köpa dig ett hem som du inreder med allt du behöver.

1200px-attefallshus_segeltorp_2015Huset är uppkallat efter Stefan Attefall som under sin tid som bostadsminister ville försöka motarbeta väntetider och den ofrihet som kan upplevas i väntan på ett bygglov. Regeringen beskriver dessa små hus som komplementbostadshus. Efter den 2 juli 2014 blev det enligt lagen tillåtet att bygga småhus som är upp till 25 kvadrat, utan att ansöka om ett bygglov. Ett krav är däremot att det ska fungera som ett komplementhus och stå i närheten av en- eller tvåbostadshus. Huset får användas som en permanentbostad, förråd, gäststuga eller som ett garage.

Du behöver meddela kommunen om att du ska bygga och att huset blir som ett tillägg till en bostad som har ett bygglov. Även om det inte är ett krav på bygglov kan vissa kommuner ibland begära det ändå, ifall huset faller under särskilda omständigheter som att det står på värdefull mark eller liknande.

Det här är ett bra exempel på en ny och modern lösning för en mindre bostad. Det kan fungera som ett boende åt en student eller för någon som vill ha något mindre. Det finns specifika regler för hur ett Attefallshus kan se ut. Det kan inredas med komplett kök, badrum och värme för året runt. Den högsta nockhöjden är upp till fyra meter högt. Att få bygga utan bygglov behöver huset byggas 4,5 meter från tomtgränsen, sedan krävs det ett tillstånd från eventuell granne.

Det finns många företag som säljer olika typer av Attefallshus, i många olika designer och med olika planlösningar. Ett Attefallshus öppnar upp möjligheter för företag att komma med lösningar att utnyttja varje kvadratmeter på bästa möjliga sätt.

Add a Comment

mts_point_pro