Marknadsföring för startups

Det som många startups har gemensamt är att de ofta är små företag med bara ett fåtal anställda och mycket begränsade resurser (i alla fall till en början). Startupsens största tillgångar är istället just dess anställda och deras hjärnor och tid. När man arbetar utifrån de förutsättningarna krävs ett nytt tänk kring marknadsföring – de traditionella metoderna och kanalerna, som annonsering och tv-reklam, är mycket resurskrävande. Här kommer några tips på alternativ marknadsföring som de flesta startups kan ha nytta av.

Till en början är de flesta startups så små att man knappast har en särskild marknadsföringsavdelning, kanske knappt en anställd som har särskilt ansvar för marknadsföring. Det behöver inte heller vara något negativt; i början måste alla anställda, oavsett deras funktion i företaget, hjälpa till med marknadsföringen. Ett av de bästa sätten att sprida vetskap om produkten är nämligen genom det personliga mötet och genom ryktesvägen. Om alla anställda tar tillfället i akt att prata om produkten eller tjänsten med vänner och bekanta och människor de möter, kommer detta snart att göra ringar på vattnet.student-849825_960_720

Även om det som nämndes ovan är dyrt att marknadsföra sig via tv-reklam, betyder det inte att man måste avfärda filmen som marknadsföringsmedel helt och hållet. En stor del, kanske till och med den största delen, av kostnaderna för tv-reklam kommer inte från inspelningen av filmen, utan från att köpa själva tv-tiden. Idag är man dock inte hänvisad till tv som medium för att nå ut med sin reklamfilm. Istället kan man använda sin egen hemsida och sociala medier, vilket ofta är mer effektivt och gör att man lättare når ut till sin specifika målgrupp. Om du har en startup och vill satsa på att spela in en reklamfilm, hittar du ett professionellt produktionsbolag i Stockholm som du kan ta hjälp från på Megapixelab.se.

Ett sista tips är att man inte bör vänta med allt detta tills produkten är klar och finns på marknaden. Istället bör man börja sprida budskapet om sin produkt eller tjänst så fort man börjar arbeta med den. På det sättet skapar man, om man lyckas med sin marknadsföring, en hype kring produkten, som i bästa fall leder till att människor köar för att köpa den när den väl lanseras.

Add a Comment

mts_point_pro